Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

champixindia

link

A co ze spółkami zoo okradają , nie płaca awszystko zgodnie z litera prawa . Prezesi firm zadłużają ogłaszają upadłość i znowu otwierają firmę i znowu przewalają .
Komornik nie ma co zając bofiram zabezpieczenia ma 4000 , kto to wymyślił -pacany z rzadu żeby okradać obywateli
champixindia

zapłata

Nie odbiera telefonów. Na spotkaniach obiecuje że już , zaraz będzie spłata(kłamie). Jest winny dziesiątki milionów złotych wielu ludziom. Sądami i wyrokami się nie przejmuje. Wierzyciele wydają pieniądze na prawników.
(dodatkowe niemałe koszty). Wszystko jak w studnie. Dłużnik na wolności. Wierzyciele bez grosza. I co gorsza bez nadziei. To wszystko w Polsce!
Ja mam czekać aż nastąpi przedawnienie. Łożyć mam kolejne pieniądze na prawników, a jegomość będzie żył za pieniądze moje i innych . 
Jeżeli nie oddaje to niech gnębią go komornicy ,windykatorzy, itd do końca jego dni.Ultimo wykupuje jakieś długi gdy ktoś miał kiedyś problemy jedni może nie splacili a inni tak a teraz dzwonią i straszą. Mam sytuację podobną w 2004 roku ponoć w firmie Provident nie zapłaciłam długu na 300 zł miałam wtedy kredyt owszem ale oni zawsze swoje ściągali i oddałam kredyt cały a po tylu latach oni czyli Ultimo straszą o wpisanie do rejestru długu bo od 2004 roku nie zapłaciłam i co teraz?
champixindia

telefon

Firmy windykacyjne próbują przez dzwonienie przerwać bieg przedawnienia, cała rozmowa jest nagrywana dla sądu.Jeśli z nimi dyskutujesz i się przyznasz , to już Cię mają, odkładać słuchawkę natychmiast bez dyskusji.Jak założą sprawę , wtedy powołujecie się na przedawnienie w określonym terminie trzeba to zrobić.Gdyby stosować logikę windykatorów, to przedawnione przestępstwa też powinny być podawane do publicznej wiadomości - bo dlaczego nie. Dług przedawniony, w przypadku, gdy dłużnik skorzystał z tego prawa jest nieściągalny - więc go nie ma - a wpis do rejestru to czyta zemsta.Nawet banki dają kredyty tym, co kiedyś mieli kłopoty - co nie oznacza, że mają je obecnie. To tak jak z tym, co działał zgodnie z prawem dopóki go ABW nie aresztowało. Nękanie jest łamaniem prawa. Zlikwidować ten nr tel. Założyć nowy, z opłatą za połączenie przychodzące rzędu 10 zł za każdą rozpoczętą minutę, każde połączenie kierować na pocztę gosową. Pozwolić, żeby bandyci z firmy windykacyjnej dowiedzieli się, jaki mamy nowy numer. Niech dzwonią. Po miesiącu czeka ich niespodzianka w postaci rachunku telefonicznego.
champixindia

dług

W cywilizowanym świecie bandyckie zachowanie to nie norma i regóła a samo nękanie podobno jest przestępstwem ściganym z urzędu tylko do tego jeszcze potrzeba jeszcze woli ścigania przez ludzi do tego powołanych=no chyba że sami maja w tym udział to juz co innego? Komuś te pieniądze jesteście winni, przedawnienie oznacza tylko brak możliwości dochodzenia zwrotu na drodze sądowej!
Może takie ćwiczenie intelektualne - sytuacja odwrotna to wy jesteście wierzycielami i dochodzicie zwrotu swoich pieniędzy, co na takie dictum Powiem tak. Jak pożyczyłeś i godziłeś się na to, na co się godziłeś to nie ma, że boli masz oddać. Natomiast jak jesteś niewinny i padłeś ofiarą drani to oni powinni być przykładnie ukarani łącznie z zadość uczynieniem dla ciebie za straty moralne, psychiczne i wszelkie inne możliwe. Sęk w tym, że w tym kraju jest wolna amerykanka. Nie ma dobrego prawa i tym powinna się zająć katopsiarnia, a nie cieczkami miesięcznymi ale oni niestety są na to za głupi i za chciwi, więc zostawią to jak jest bo tak im wygodniej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl